Ve své praxi se zaměřuji na práci s „vnitřním světem" člověka - podvědomím.

Naše psychika, pohled na sebe sama a na okolní svět je od útlého dětství formován skrze prostředí ve kterém vyrůstáme počínaje našimi rodiči či lidmi, kteří nás vychovávaají, finančním zázemím, situacemi a událostmi, které jsme zažívali, a řadou dalších podnětů. Všechny tyto doposud známé aspekty se v nás již od dětství ukládají, ovlivňují naše chování a celkově naši osobnost a postupně z nich vznikají podvědomé myšlenkové a emoční vzorce chování a názory. Metoda, kterou pracuji, pomáhá člověku žít v přítomnosti a případné problémy řešit v přítomnosti. Návrat do minulosti je však pro zpracování hlubších témat klíčový.

Ve své praxi se zaměřuji na práci s „vnitřním světem" člověka - podvědomím.

Naše psychika, pohled na sebe sama a na okolní svět je od útlého dětství formován skrze prostředí ve kterém vyrůstáme počínaje našimi rodiči či lidmi, kteří nás vychovávaají, finančním zázemím, situacemi a událostmi, které jsme zažívali, a řadou dalších podnětů. Všechny tyto doposud známé aspekty se v nás již od dětství ukládají, ovlivňují naše chování a celkově naši osobnost a postupně z nich vznikají podvědomé myšlenkové a emoční vzorce chování a názory. Metoda, kterou pracuji, pomáhá člověku žít v přítomnosti a případné problémy řešit v přítomnosti. Návrat do minulosti je však pro zpracování hlubších témat klíčový.

Jakou metodou pracuji?

Terapie probíhá formou otázek a několika dalších technik, během nichž se klient dostává hlouběji k sobě a řešenému problému. Na začátku terapie si prvotně popíšeme daný problém a v krátkosti se na něj zaměříme také racionálně. Po řečení základních informací a popsání si nejlepší cesty, jak s tématem pracovat, poté jdeme přímo do terapie.

Na začátku terapie si klient zavře oči a pohodlně se usadí nebo si lehne, čímž člověku odpadá snaha o racionální vyřešení problému a vzniká prostor pro emoční zpracování. Během práce se klientům samovolně vybavují události, vzpomínky a pocity, nejčastěji z období ranného dětství či dospívání, související s jejich současným stavem či řešenou situací. Právě v tomto období prvotně vznikají bloky a podvědomé programy, které dále během času ovlivňují život člověka ve všech oblastech. Ve vybavených vzpomínkách během terapie zůstáváme a rozkličujeme je, dokud v nich klient nedochází k emočnímu uvolnění či jiné formě zpracování. Výsledkem zpracování dané situace je vždy neutrální vztah k dané situaci a volný pocit.

Ačkoliv během terapie pracujeme s minulostí a jejím vlivem na současný stav, celá terapie je zaměřena především na žití v přítomnosti a řešení daného problému v ní. Člověk se tak učí žít a vnímat svůj život tady a teď, bez neustálého přemítání nad minulostí či obavami z budoucnosti. Během terapie dochází klient k mnoha „AHA momentům“, převzetí odpovědnosti za svůj život a opětovnému vnímání sebe sama. Díky tomu vidí  hlouběji porozumět svým vnitřním tématům a situacím, které v životě prožívá, uvědomovat si jejich souvislosti a vnímat, jakou roli v nich hraje on sám. 

Při terapii nenabízím řešení problému a do procesu tímto způsobem nezasahuji, pomáhám člověku uvolnit bloky a zpracovat emoce v dané oblasti, aby mohl a byl schopen vidět a řešit danou situaci sám na základě svých vlastních hodnot. Samotné uvědomění a emoční zpracování bloků v dané oblasti častokrát vede k požadované změně či vyřešení situace anebo k vidění a uskutečnění možných řešení.

 

„Člověk se přirozeně nemůže od dětství osvobodit, aniž by se jím podrobně nezabýval, jak již dlouho víme z Freudových výzkumů. Čistě intelektuálním věděním přitom nelze ničeho dosáhnout. Účinné je pouze rozpomenutí se, které je zároveň znovuprožitím. Mnohé zůstane nevyřešené díky rychlému plynutí let a přemáhajícímu proudu vjemů z právě odhalovaného světa. Od toho se člověk neosvobodil, nýbrž jenom vzdálil. Vrátí-li se tedy z pozdějších let zpátky k dětským vzpomínkám, nalezne tam ještě živé části vlastní osobnosti, které se ho pevně chytí, připojí se k němu a prosytí jej znovu pocitem dřívějších let. Tyto části jsou ale dosud ve stavu dětství, a proto silné a bezprostřední. Pouze jsou-li opět spojeny s dospělým vědomím, mohou pozbýt svůj infantilní aspekt a mohou být upraveny.“

C. G. Jung – lékař, psychoterapeut a zakladatel analytické psychologie

Poskytnu vám hlubší pohled do životních situací a vnitřních témat, které právě prožíváte.

Tato webová stránka používá soubory cookies. Více se dozvíte zde.

Pokud máte zájem o terapii anebo jakýkoliv dotaz, neváhejte mě kontaktovat.

* Prosím, pouze volejte. Z mně neznámých důvodů mi občas nechodí SMS. :)

Anebo mi napište na kontakt@romanvelisek.cz. Když doplníte i Váš telefon, zavolám Vám nazpět.