Individuální terapie

Poskytnu Vám hlubší pohled do životních situací a vnitřních témat, které právě prožíváte.
Budete tak moci objevit příčiny svých současných potíží, uvidět jejich souvislosti, nalézt jejich řešení
a blíže poznat svůj vnitřní svět...

Poskytnu Vám hlubší pohled do životních situací a vnitřních témat, které právě prožíváte. Budete tak moci objevit příčiny svých současných témat, uvidět jejich souvislosti, nalézt jejich řešení
a blíže poznat svůj vnitřní svět...

Jak individuální terapie probíhá?

Při terapii budeme pracovat s vašimi myšlenkami, názory, pocity a emocemi. Terapie probíhá formou otázek a několika dalších technik, během nichž se budete postupně dostávat hlouběji k podstatě tématu či problému, který v současnosti řešíte. Po celou dobu práce zůstáváte plně při vědomi a nejde o žádný typ hypnózy, máte však zavřené oči a jste v pohodlné pozici, přičemž dochází k hlubšímu uvolnění a lepšímu vnímání svých pocitů.

Během terapie si budete samovolně vybavovat vzpomínky, myšlenky, pocity a další faktory související s vaší současnou situací. Objevíte a pojmenujete si skutečné příčiny svých řešených témat, uvidíte jejich souvislosti a budete moci nalézt požadovaná řešení. Během tohoto procesu začnete vnímat uvědomění, uvolnění a nadhled. Z nepříjemných pocitů se postupně dostanete do neutrálního vztahu k dané situaci a přestanete ji nadále žít. Samotné vyřešení situace v našem vnitřním světě častokrát vede také k řešení ve světě vnějším.

Jaké jsou hlavní výhody této techniky?

Výhodou je, že spolu nehledáme univerzální řešení problému, ale učíte se zvládnout a zpracovat své vlastní emoce a bloky, abyste byli schopni vyřešit danou situaci sami dle svých vlastních hodnot.

Díky terapii se vyhnete zbytečným deziluzím a můžete pojmenovat a řešit problém přímo v jeho zdroji.

Cílem terapie není odstranit negativní pocity, ale dojít k jejich postupnému prožití a uvolnění. Budete tak mít možnost se se svými pocity a emocemi efektivně pracovat a lépe jim porozumět.

Technika terapie je sice zaměřena na návrat do minulosti, není to však nucenou podmínkou a skutečným principem terapie je prožívání skutečnosti takové, jaká je - v přítomnosti. Popsání problému v minulosti a vidění souvislosti však téměř vždy vede k celkovému uvolnění a vyřešení situace, což má na prožitek přítomnosti značný vliv.

Terapie probíhá bez hodnocení a bez předsudků. Poskytuji člověku prostor si skutečně prožít to, co v sobě cítí, bez jakýchkoliv zkreslení.

Během terapie člověku neradím a neříkám, co by měl dělat. V některých situacích pouze z nadhledu popisuji jednotlivé souvislosti pro přímější průběh celé terapie.

Technika, kterou v terapii pracuji, pomáhá člověku lépe porozumět sobě samému a dostat se blíže k sobě. Během terapie klient dochází k tomu, že osoba, která může problém či situaci vyřešit, je on sám.

Při terapii pracujeme v obou rovinách

Myšlenkové

i

Emoční

Nejčastější témata, se kterými pracuji.

Pomůžu vám nalézt odpovědi na důvody, proč se vám nedaří v partnerských vztazích, proč potkáváte stále stejný typ partnerů anebo proč se vám nedaří partnera nalézt. Pomáhám lidem zpracovat tuto oblast tak, aby se mohli otevřít v prožívání harmonických, upřímných a láskyplných vztahů, anebo právě takových, jaké vyhovují jim samotným. S klienty řeším také náročná témata jako je manipulace, žárlivost, nevěra, rozchod či rozvod, hádky a konflikty, pocity vlastní nedůležitosti, závislosti, méněcennosti, strach ze vztahu apod. 

Pracuji také s lidmi, kteří se ocitají v partnerských krizích a to jak v INDIVIDUÁLNÍ, tak párové terapii, která však probíhá jiným způsobem, než INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ.


Základní vztahy našeho života, ty prvotní, které jsme po narození mohli poznat a které nám v životě nejvíce ovlivňují. Jsou jimi vztahy s rodiči(pěstouny), sourozenci a první mezilidské a partnerské vztahy z období ranného dětství. Zpracování těchto základních vztahů častokrát řeší u klientů kolem 90 % životních problémů, jsou tak mým doporučením, pokud chcete udělat v životě větší změnu. K těmto základním pilířům se samozřejmě dostáváme v různých souvislostech během práce na jiných tématech, neboť nás k nim skrze souvislosti vedou.,

Jediný člověk, se kterým budeme v životě neustále, jsme my sami. Je tak positivní, pokud je náš vztah k sobě upřímný a láskyplný a sami sebe přijímáme právě takové, jakými jsme. Pomáhám zde lidem zpracovat důvody, které jim brání mít sami sebe v životě na prvním místě a mít se sebou positivní vztah. Vztah k sobě se nám samozřejmě odvíjí od ostatních vztahů a dalších faktorů a je tak zcela běžné, že se nám mění při zpracování ostatních životních témat samovolně.

Úspěch v našem životě se odvíjí od toho, jaké postoje a vztah k těmto tématům a k životu máme. Častokrát si podvědomě bráníme v dosažení životní hojnosti, úspěchu a spokojenosti, jindy se naopak snažíme skrze úspěch a finanční stránku kompenzovat nepříjemné vnitřními pocity spojené s naší osobou. Pracuji zde s oběmi stranami mince, aby hojnost a úspěch mohli přijít do života, a přitom nebyli jen náplastí na vnitřní bolest.

Pokud zrovna procházíte v životě krizí, ať už je to – osobní krize, partnerská krize, krize středního věku, vyhoření, psycho-spirituální krize anebo jakákoliv jiná, tak se dá její průběh značně urychlit a krizi úspěšně vyřešit. Při správné práci s krizí ne jen že její průběh značně urychlíme, ale také nám může dát nový a lepší směr v životě a ukázat věci, které jsme předtím neviděli, nevnímali či vidět nechtěli.

Pracuji také s bolestivými a citlivými traumaty a prožitky, jako je např. týrání, zneužívání, znásilnění, manipulace, pocity bezmoci, téma smrti, syndrom vyhoření aj. Během terapie se řeší jak samotné trauma, tak jeho veškeré důsledky. Budete tak mít možnost ono téma opravdu do hloubky zpracovat tak, aby se ve vás uvolnilo a přestalo se vám v životě dále připomínat.

U práce s traumaty je klíčová trpělivost, neboť člověk musí projít spoustou obranných mechanismů a myšlenkových vzorců, což je časově i emočně náročný proces.

U veškerých těchto stavů řešíme a postupně rozkrýváme příčiny a skutečnosti, které je spouští, anebo s nimi souvisí. Během terapie tak budete mít možnost porozumět sami sobě a svému vnitřnímu světu, postupně si zvědomíte, proč se cítíte, jak se cítíte a budete schopni se sebou lépe pracovat. Vyléčení z těchto stavů je zcela možné, je však důležité počítat s dlouhodobější prací a je důležité mít vůli pracovat na sobě i mimo terapii. Nabízím alternativní cestu pro práci s tímto typem problému.

Při práci se závislostí si budete moci pojmenovat sami v sobě veškeré důvody, které k závislosti vedly, a také se konfrontovat se všemi názory, které o závislostech máte. Závislosti jako takové se dá tímto způsobem úplně zbavit, je však důležité to opravdu chtít. Nabízím alternativní cestu pro práci s tímto typem problému.

V některých situacích můžeme zažívat pro nás nepochopitelné pocity strachu, úzkosti, nevolnosti, paniky aj., které se nám v životě zobrazují, aniž bychom věděli proč. Pomáhám klientům zpracovat fobie jako je např. strach z pavouků, klaustrofobie, závratě z výšek, a také další pocity a emoce, se kterými se v životě potýkají. Pracuji také s tématy duchovna či ezoterickými tématy a strachy. U těchto témat se člověk téměř vždy dostává do ranného dětství, kdy je potřeba zpracovat hlubší strach či jiné ohrožující pocity.

Během života si můžeme všimnout, že se nám nějaké situace opakují neustále dokola. Ať už potkáváme stále stejný typ partnerů či přátel, anebo se opakovaně ocitáme ve stejných situacích v pracovní, vztahové či jiné sféře, má to nějaký podvědomý důvod. Pokud pro nás tyto opakující se situace nejsou nijak příznivé, můžeme je skrze zpracování jejich příčin uvolnit a dát okolnostem možnost, aby mohly fungovat i jinak.

Skrze psychosomatický přístup pracuji také v oblasti nemocí. Psychosomatika nám pojednává o vztahu naší mysli a našeho těla, o vlivu myšlenek na naše tělo a zdraví. Během terapie řešíme jednotlivé události a příčiny související s nemocí, nebo celkové nastavení člověka, které k nemoci směřovalo. Jedná se tak o cestu vnitřního uzdravení a změny sebe sama především jako osobnosti.

Během práce s nemocemi se člověk dostává k reálnému faktu, že nemoc slouží jako jistá životní berlička, prostředek k zajištění si např. pozornosti nebo lásky. Stejně tak ale může být nemoc výsledkem destruktivního chování a vztahu k sobě samému. 

Pokud byste chtěli řešit téma spojené s vaším dítětem do věku 12-13 let, ať už je to šikana ve škole, špatná komunikace, jakkoliv narušený psychický nebo zdravotní stav, je důležité, abych toto téma nejprve zpracoval s vámi a až poté případně pracoval s vašim dítětem. Zpracování si daného problému ze strany rodiče častokrát vede k urovnání celé situace a jejímu pochopení či zvolení jiného přístupu či postupu. S dětmi staršími 13 let pracuji již přímo, je však důležité, aby chtěly situaci řešit ony, ne jen rodič.

Možná v sobě řešíte něco, čemu sami nerozumíte a co nedokážete pojmenovat. Společně již přijdeme na to, o co se jedná, abyste danou věc mohli vidět, pojmenovat a vědět, čemu vlastně čelíte, a díky tomu s tím dokázali pracovat.

Terapie probíhá formou

Osobního setkání
(Zlín, Praha)

nebo

On-line hovoru
(8:00 - 22:00)

Délka jedné terapie je v průměru 2,5 hodiny, ale může trvat i déle. Mějte tak v záloze dostatek času.

Cena za hodinu terapie je 1000,-.

Úvodní rozhovor včetně seznámení s metodou (délka cca 30min) je ZDARMA.

Pracoval jsem s více než

0 +

lidmi.

A získal více než

0 +

hodin praxe.

Pokud máte zájem o terapii anebo jakýkoliv dotaz, neváhejte mě kontaktovat.

* Prosím, pouze volejte. Z mně neznámých důvodů mi občas nechodí SMS. :)

Anebo mi napište na kontakt@romanvelisek.cz. Když doplníte i Váš telefon, zavolám Vám nazpět.

Tato webová stránka používá soubory cookies. Více se dozvíte zde.